Vietnamese

OPUS là một hãng luật tập trung vào việc tư vấn pháp luật cho người nhập cư và các bên nước ngoài khác tại Iceland.

Các luật sư của chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý cho thân chủ quan tâm về giấy phép cư trú, quốc tịch và các vấn đề liên quan khác.

Các luật sư tại OPUS còn có sự hiện diện mạnh trong lãnh vực luật Thương Tật Cá Nhân và có thể hỗ trợ việc bồi thường cho các thân chủ bị hầu hết các dạng tai nạn.

Tại OPUS, các luật sư của chúng tôi chuyên về Hình Sự, Gia Đình, Lao Động, Địa ốc, Công Ty, Luật Thương Tật Cá Nhân và nhiều nữa.

OPUS tư vấn công bằng cho tất cả thân chủ, và có cuộc phỏng vấn khởi đầu với một luật sư hoàn toàn miễn phí.