Norwegian

OPUS er et advokatfirma som har spesialisert seg på juridiske saker som gjelder immigranter og utenlandske borgere som oppholder seg på Island.

Firmaets advokater bistår sine kunder med søknader om oppholdstillatelse, statsborgerskap og liknende saker.

OPUS advokater tilbyr også effektiv bistand i erstatningssaker i forbindelse med alle typer ulykker.

Firmaets advokater tar oppdrag i forbindelse med skilsmisser, arbeidsrettssaker og eiendomssaker så vel som forsvar i kriminalsaker, og bistår med opprettelse av firmaer m.m.

Advokatfirmaet tar dessuten alle typer oppdrag for bedrifter.

OPUS tilbyr alle sine klienter en gratis samtale med en advokat der den enkeltes sak blir drøftet. I fortsettelsen blir det gitt rådgivning.