Swedish

OPUS är en juridisk firma som fokuserar på rättslig rådgivning till invandrare och utländska medborgare på Island.

OPUS advokater erbjuder juridisk expertis gällande uppehållstillstånd, medborgarskap och andra relaterade områden.

OPUS advokater har också gott kunnande och flerårig rutin på skadeståndsrättens område och kan assistera rättsliga anspråk för klienter inom de flesta typer av olycksfall.

OPUS specialiserar sig på straffrätt, familjerätt, arbetsrätt, företagslagstiftning, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och mera.

OPUS erbjuder opartisk rådgivning till alla klienter, och en initial kostnadsfri intervju med advokat.