Philippines

Ang OPUS ay isang kompaniya ng batas na nakatuon sa paghahatid ng legal na payo sa mga imigrante at mga dayuhang partido sa Iceland.

Ang aming mga abogado ay naghahandog ng mga legal na serbisyo sa mga kliyente hinggil sa, kabilang ang ibang mga bagay, mga permiso ng paninirahan, pagkamamamayan at ibang mga kaugnay na usapin.

Ang mga abogado sa OPUS ay isa din matatag na presensiya sa larangan ng batas ng Kapinsalaan sa Sarili at makatutulong sa pagkuha ng kompensasyon para sa mga kliyenteng nasangkot sa halos lahat ng mga uri ng aksidente.

Sa OPUS, ang aming mga abogado ay dalubhasa sa Kriminal, Pamilya, Paggawa, Ari-arian, Kompaniya, Batas ng Kapinsalaan sa Sarili, at marami pa.

Ang OPUS ay naghahandog nang walang kinikilingang payo sa lahat ng kliyente, at ang inisyal na panayam sa isang abogado nang walang anumang kabayaran.